1. Ръководство: 
  • Невена Мачева Колева – директор
2. Учители – начален етап:
  • Невенка Димитрова Григорова – старши учител в начален етап
  • Севдалина Емилова Борисова  – старши учител в начален етап
  • Лидия Иванова Караколева – учител в ГЦОУД
3. Учители – прогимназиален етап:
  • Анна Славова Мирчева – учител, преподавател по Български език и литература
  • Нели Василева Досева – учител, преподавател по Математика, Физика и астрономия и Информационни технологии
  • Надя Димитрова Карагитлиева – старши учител в група ЦОУД
4. Завеждащ аминистративна служба:
  • Катерина Христова Мермеклиева